FAQ items aan het laden...

Oplossingen voor mens, arbeid en organisatie.

Try-act speelt als non-profit organisatie een voortrekkersrol op het gebied van arbeidsmobiliteit- en arbeidsflexibiliteit. Try-act bevordert employability met aandacht en zorg voor individuen en organisaties.
  • Try-act bundelt de krachten van haar leden en associé’s. Leden en associés zijn kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandig werkende specialisten. Zij zijn actief op het gebied van werk (werving en selectie, executive search, uitzenden, detacheren, payrollen, faciliteren van zzp’ers), loopbaan (van werk naar werk, van studie naar werk, van uitkering naar werk, beroepskeuze, kortom het individu in transitie), organisatieontwikkeling, HR(D) en P&O, salarisadministratie, re-integratie en vitaliteit.
  • Try-act verleent diensten aan ondernemers, werkgevers, verzekeraars, arbodiensten, onderwijsinstellingen, werknemers, werkgevers, UWV, gemeenten, overheidsinstanties, organisaties en individuele werkzoekenden.
  • Binnen Try-act zorgen bemiddelaars voor bemiddeling van de passende diensten op het gebied van arbeidsmobiliteit, -flexibiliteit en organisatieontwikkeling door een geschikt medelid of een associé. Try-act beschikt ook over ontwikkelaars, die specifieke organisatie- en personeelsdiensten kunnen omzetten in innovatieve producten en projecten. Organisatieontwikkeling is daar vaak deel van. Projecten zijn in beheer van Try-act uitvoerders of uzelf. Verder hebben wij adviseurs voor de verschillende vakgebieden.
  • Try-act bevordert de kwaliteit, veiligheid, innovatie, transparantie van en opleidingen op de Europese arbeidsmarkt. Try-act functioneert als kenniscentrum en keurmerk voor hoogwaardige dienstverlening. Try-act bevordert werkgelegenheid, economische ontwikkeling en groei. Try-act zorgt voor permanente kennisuitwisseling.
  • Try-act is namens het ArbeidsGilde gecertificeerd auditor van de kwaliteitserkenning ”MVO People”.

 

  • Try-act is namens het ArbeidsGilde gecertificeerd auditor van de kwaliteitserkenning ”Leerorganisatie ArbeidsGilde”.
Bekijk onze NL/B vacatures
Bekijk onze DACH vacatures

Try-act is pro-actief, flexibel, betrokken, professioneel, integer en resultaatgericht.

FAQ items aan het laden...

Ontdek alle mogelijkheden

Try-act creëert omgevingen waardoor individuen en organisaties in hun kracht komen te staan en zich voortdurend kunnen ontwikkelen waardoor de economie en samenleving floreren.

NEEM CONTACT MET ONS OP