Onze missie

CREËREN | BEMIDDELEN | ONTWIKKELEN | SAMENWERKEN

Participeren

Try-act richt zich daarbij vooral op het bedrijfsleven, de individuen, het verbeteren van de (werk)processen, ontwikkelen van de organisatie en het ontwikkelen van business voor het bedrijfsleven. Desgewenst kan het openbaar bestuur en de kennisinstellingen ook een belangrijke rol vervullen in het geheel. Wij laten individuen en het bedrijfsleven participeren in de maatschappij.

Triple Helix

Richtlijnen

Try-act werkt volgens ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO. De richtlijn heet officieel 'Guidance on Social Responsibility'. Met ISO 26000 verankert Try-act haar maatschappelijke verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Try-act werkt volgens de richtlijnen, internationale conventies, VN-verdragen, ILO, OESO en Global Compact, die bij ISO 26000 aansluiten.