Producten en diensten

SPECIFIEK

Try-act bemiddelt partijen bij het uitzenden van medewerkers die onder leiding, risico en toezicht werken van een opdrachtgever.

Try-act zorgt voor de meest passende associé die feitelijk het uitzendbureau is. Hierbij worden sterk in acht genomen de optimalisatie van arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht en de condities van opdrachtgever. Deze dienst wordt in elk land van Europa verzorgd met als zwaartepunt Nederland, België, Duitsland, Liechtenstein, Oostenrijk en Zwitserland.

Try-act beschikt over branche gespecialiseerde consultants.

De betreffende uitzend associés beschikken steeds over alle benodigde certificeringen, vergunningen en verklaringen.

Try-act bemiddelt partijen bij het payrollen van medewerkers. Try-act adviseert  de meest passende situatie voor werknemer en opdrachtgever.

Payrollen via sector 52 (flexbranche) of via specifieke sectorbedrijven (onder voorwaarden) die wel of geen gebruik maken van een uitzendcao is allemaal mogelijk.  Dus ook payrollen geheel in de desbetreffende bedrijfssector, met het daaraan verbonden pensioen en de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden, waarin de opdrachtgever opereert is mogelijk. Deze dienst wordt in elk land van Europa verzorgt met als zwaartepunt Nederland, België, Duitsland, Liechtenstein, Oostenrijk en Zwitserland. Buiten Europa heeft Try-act exclusieve samenwerkingsverbanden om daar loon af te kunnen rekenen.

De betreffende payroll associés beschikken steeds over alle benodigde certificeringen, vergunningen en verklaringen.

Try-act bemiddelt partijen in het uitbesteden van de salarisadministratie.

Wij zorgen voor de loonstroken, loonmutaties, loonaangiftes, jaaropgaven en HRM software.

Ook kunnen we de salarissen voor u uitbetalen (ook voorfinancieren) en zorgen voor het ondersteunen van HRM, administratieve en operationele zaken.

Try-act beschikt over branche gespecialiseerde consultants.

Try-act bemiddelt in ZZP-er opdrachten, verzorgt desgewenst uw contracten en neemt uw debiteurenadministratie over.

Binnen 14 dagen bevoorschotten wij uw facturen waardoor men snel over geld kan beschikken. Indien gewenst regelen we uw gehele administratie, IB- en BTW aangiften. En helpen u bij het sluiten van goede pensioenvoorzieningen, risicoaansprakelijkheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Try-act beschikt over branche gespecialiseerde consultants.

Try-act ontwikkelt en bouwt innovatieve ZZP’er samenwerkingsverbanden en/of mobiliteitscentra.

Samen met het Arbeidsgilde organiseren wij leer-werktrajecten waarbij ZZP-ers ingezet worden om voor begeleiding en kennisoverdracht zorg te dragen. Meld u aan!

Om uw capaciteitsvraagstukken in te vullen kunt u ook tijdelijk werkzaamheden aan ons outsourcen die onder onze leiding en met een resultaat- en tijdsverplichting vaak op projectbasis worden uitgevoerd.

Van kleine tot heel grote projecten tot het bemensen van hele afdelingen.

Ons ( internationale) netwerk staat garant voor de juiste invulling van de personele bezetting.

Try-act beschikt over branche gespecialiseerde consultants.

Try-act ontwikkelt en bouwt samenwerkingsverbanden waarmee men ook sectoraal ter beschikking kan stellen en/of collegiaal in- en uit kan lenen.

Tevens ontwikkelen Try-act en haar associés hiervoor passende software.

Try-act werft en selecteert medewerkers en ZZP-ers voor opdrachtgevers.

Hierbij worden unieke geavanceerde recruitmenttools ingezet waarbij snel, accuraat en kwalitatief hoogstaand gehandeld kan worden. Try-act beschikt over unieke en zeer recente databanken van medewerkers en jobboards over de gehele wereld. Alleen al in Europa zijn 650.000 direct werkzoekenden beschikbaar in de databanken. In Europa zijn ruim 330 recruiters aangesloten op de systemen van Try-act

Try-act bemiddelt daardoor circa 12.500 functies in meer dan 30 landen.

Try-act beschikt over branche gespecialiseerde consultants.

Executive Search / Headhunting

Het gaat hierbij om het bemiddelen van topfuncties- en kandidaten . Niet alleen management- en directiefuncties maar ook bij specialistische-, beleids- en staffuncties zit men verlegen om topkandidaten. Try-act haar leden en associés verkeren al tientallen jaren in het topsegment op de ( internationale) arbeidsmarkt. Het internationale grote en vertrouwelijke netwerk van kandidaten en opdrachtgevers maakt dat Try-act in staat is om zware en complexe functies in te vullen.

Try-act beschikt over branche gespecialiseerde consultants.

FAQ items aan het laden...
FAQ items aan het laden...

BTW vrijgesteld uitzenden, payrollen, outsourcen en anders ter beschikking stellen

Voor in de gezondheidszorg, onderwijs, medische instellingen, woningbouwcorporaties, religies, sportclubs, sportverenigingen en andere bedrijfstakken en organisaties waarbij BTW niet verrekend kan worden ontwikkelt en realiseert Try-act speciale samenwerkingsverbanden waardoor er BTW vrijgesteld ter beschikking gesteld kan worden.

Vaak maatwerk oplossingen voor inhuurvraagstukken. Het bemensen van gehele afdelingen tot aan de regie over het gehele inhuurproces.

Ondersteund door unieke innovatieve software om alle processen te beheren en te sturen.  Hierdoor is Try-act instaat het gehele inhuur proces voor u te beheren. Ook kan Try-act voor u de meest passende uitzender, detacheerder of freelancer of ZZP-er benaderen.

Try-act haar associés kunnen voor u de gehele backoffice verzorgen in Nederland, België, Duitsland, Liechtenstein, Oostenrijk en Zwitserland.

Niet alleen voor uitzenden en payrolling maar ook salarisadministratie en het voeren van de boekhouding en aanvullende administraties, HRM taken en directie functies. Van verzorgen van lokale vergunningen tot complete Treuhand / Trust activiteiten en het vestigen van bedrijven in desbetreffende landen.

Arbeidsmobiliteitscentrum / Flexpools / Arbeidsmarkplaatsen

Try-act is gespecialiseerd in het inrichten van  unieke arbeidsmobiliteitscentra, flexpools en arbeidsmarkplaatsen. Dit gebeurd vaak doormiddel van unieke rechtsvormen waardoor alle HRM / P&O diensten uitzend-, detacherings-, payroll-, zzp-er-, salarisadministratie-, werving en selectie-, marktplaats-  en urenverantwoordingactiviteiten in verenigt kunnen zijn.

Ook SROI, participatiewetgeving, wel of niet vrijgesteld van BTW, blijvend leren en duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim en preventie, zelf organiserend werken etc. kunnen hier deel van uitmaken. Ze kunnen (inter)sectoraal, organisatiegericht, (inter)nationaal, Europees, lokaal of regionaal worden opgezet.

Try-act beschikt over unieke innovatieve software om dit alles te kunnen faciliteren.

Subsidie mogelijkheden achterhalen en controleren
De vraag is of voor projecten of activiteiten, bepaalde groepen werknemers, ontwikkelingen of innovaties, subsidie mogelijk is.

 • Welke subsidie is op uw organisatie, medewerker, project of activiteit van toepassing?
 • Is een aanvraag wel of niet zinvol?
 • Aan welke voorwaarden dient te worden voldaan.
 • Wat is de beste aanpak.

Try-act verzorgt graag uw subsidie analyse en aanvraag!

Try-act werkt vanuit een professioneel en doordacht basisprogramma voor outplacementtrajecten.

In samenspraak met de werknemer ontwerpen we op grond van dit basisprogramma een persoonlijk traject.

Try-act heeft veel mogelijkheden om dit persoonlijk outplacementtraject tot een succes te maken:

 • Loopbaan oriëntatie (testen)
 • Talenten analyse
 • Individuele coaching
 • Sollicitatie- en vaardighedentraining

Verder beschikken wij over een uitgebreid netwerk van relaties en bedrijven. Door onze eigen jobboards beschikken wij over een compleet aanbod van alle openstaande vacatures in Nederland en andere landen binnen Europa.

In een loopbaangesprek met een Try-act jobcoach stelt u uw loopbaanvragen scherp.

Vervolgens ontwerpt deze deskundige op basis van de persoonlijke situatie en de specifieke vraag een testprogramma. Na het maken van de test(en) analyseert en interpreteert de jobcoach de uitslag.

U krijgt tijdens een adviesgesprek een gedegen rapport waarmee u verder kunt.

Indien gewenst blijft een jobcoach u verder begeleiden.

Try-act maakt van ziekte- en verzuim preventie gezondheidsbeleid met positieve effecten op de werkprestaties, gezondheid, ambitie en werk-privé balans.

 • Door bewustwording bij de medewerkers van hun leefstijl.
 • Betrokkenheid en waardering naar medewerkers.
 • Heldere communicatie van het verzuimbeleid naar de medewerkers.
 • Medewerkers mede verantwoordelijk maken.
 • Medewerkers ziekteverlof aan laten vragen in plaats van ziekmeldingen.

FAQ items aan het laden...

Spoorbegeleiding

HOE WERKT HET?

1e, 2e en 3e Spoorbegeleiding

Re-integratie staat vaak synoniem voor een complex traject dat vraagt om een zorgvuldige en deskundige begeleiding.

Try-act biedt ondersteuning op maat om de werknemer professioneel te coachen naar een passende werkplek binnen of buiten de organisatie.

Wanneer wat in te zetten?

Als werkgevers deskundige begeleiding wensen voor een werknemer die door ziekte langdurig uitvalt.

AFHANKELIJK VAN DE SITUATIE EN MOGELIJKHEDEN VAN DE INDIVIDUELE WERKNEMER ZIJN DE VOLGENDE VORMEN VAN BEGELEIDING INZETBAAR:
1e Spoor

De werknemer wordt begeleid tijdens de re-integratie in de eigen functie of een andere passende functie bij de huidige werkgever.

Er kan gekeken worden naar:

 • Aanpassen werkplek en functie
 • Gedeeltelijke werkhervatting en andere werktijden

Deze punten dienen duidelijk terug te komen in het Plan van Aanpak en de bijstellingen hiervan. Voor het UWV is zo duidelijk wat de mogelijkheden van de werknemer zijn en wat er is gedaan aan de re-integratie.

2e Spoor

De werknemer wordt begeleid tijdens de re-integratie in een passende functie bij een nieuwe werkgever.

Deze begeleidingsvormen verkleinen de kans op instroom in de WIA, een loonsanctie die UWV kan opleggen en een mogelijk verhoogde WGA premie.
Plaatsingen kunnen op verschillende manieren gerealiseerd worden:

 • Proefplaatsing
 • Detachering / uitzenden
 • Directe overname door een andere werkgever

Dossier opbouw en periodieke rapportages over de voortgang zijn cruciaal in spoor 2.

3e Spoor

Re-integratie derde spoor is er voor de werknemer die na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek heeft gevonden. Derde spoor re-integratie wordt ingezet door Try-act als de werkgever eigen risico drager is voor de WGA. Het doel van een 3e spoor re-integratietraject is het vinden van een duurzame functie en het verlichten van de kosten voor de werkgever.

Leer-werktrajecten

HOE WERKT HET?

Wat je moet weten over onze leer-werk trajecten!

De kenmerken van al onze leer-werk trajecten zijn:

 • Dat er een baangarantie aan vast zit.
 • Dat het uitgaat van erkende diploma’s en certificering.
 • De trajecten variëren van 6 tot 36 maanden en werk / stage maken er altijd deel van uit.

NB: maatwerk en individuele trajecten zijn in overleg ook bespreekbaar.

Bestaande leer-werktrjacten hebben we in de volgende branches:

Gezondheidszorg

 • Toeleiding gezondheidszorg MBO 3 (6 maanden)
 • Verzorgende IG MBO 3

Welzijn

 • Activiteitenbegeleider  MBO 3
 • Activiteitenbegeleider  MBO 4
 • Gehandicaptenzorg  MBO 4

ICT

 • Web/app ontwikkelaar
 • Testprofessional
 • Agile projectleider / Scrum master

Schoonheidsspecialiste

 • Schoonheidsspecialiste MBO 3

Pedicure

 • Pedicure MBO 3

Sales

 • Verkoopmedewerker MBO 3
 • Junior accountmanager MBO 4

Grond-, Weg- en Waterbouw

 • Grondwerker MBO 3
 • Vakman wegenbouw MBO 3

Burgerlijke- en Utiliteitsbouw

 • Metselaar MBO 3
 • Tegelzetter MBO 3
 • Voeger MBO 3
 • Stukadoor MBO 3

Deskundig Inventariseerder Asbest

 • Deskundig Inventariseerder Asbest MBO 4