Producten en diensten

ALGEMEEN

Try-act ondersteunt de arbeidsmobiliteit door samen met leden en associé’s producten en diensten aan te bieden – vaak in projectvorm.

Veel van onze innovatieve activiteiten ontwikkelt Try-act zelf.

Het volledige aanbod van specialisaties, producten en kennis, alles in één hand, maakt Try-act tot een unieke dienstverlener.

Try-act biedt advies en samenwerking met innovatieve kennis en creativiteit.

Kennis is op veel plaatsen te vinden. Creativiteit in succesvol toepassen ervan is iets anders. Dat kan Try-act als volledig toegerust dienstverlener. Try-act biedt één organisatie en één aanspreekpunt. Try-act werkt aan kennis- en creativiteitsuitbreiding voor flexibel en gezamenlijk ondernemen en werken. Dat vindt zijn neerslag in innovatieve HR(D) producten, projecten en diensten.

Het resultaat moet praktisch, simpel en succesvol uitvoerbaar zijn.

Kwaliteit, integriteit, veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Bij Try-act staan deze begrippen hoog in het vaandel. We werken daarom voortdurend aan en met ISO 9001, ISO 37500, VCA , SCC, VCU, SCP, NEN 4400-1, NEN 4400-2, KIWA-register, SCP, ISO 26000, ILO, OESA, MVO, MVO-People, Leerorganisatie ArbeidsGilde en Global Impact richtlijnen en certificeringen. Try-act is integer, flexibel, transparant en loyaal. Try-act baseert samenwerking op respect, wederzijds vertrouwen en duurzame relaties met leden, associé’s, partners, werknemers, sollicitanten en klanten.

Arbeidsflexibiliteit voor medewerkers en ondernemers.

Try-act bevordert werkzekerheid boven baanzekerheid.

De rechten en zekerheden van medewerkers moeten ook bij arbeidsflexibiliteit gegarandeerd blijven!

Dit betreft het adviseren, inzetten en beheren van de ‘flexibele schil’ van alle medewerkers, ook zzp’ers. Flexibiliteit ontstaat door uitzenden, payrollen, detacheren en het inzetten van zzp’ers – maar bovenal door een goed afgestemde inkoopstrategie. Het automatiseren van deze diensten en de afstemming met branchegenoten maakt daar deel van uit. Try-act past arbeidsflexibiliteit toe, zoals bedoeld in de wet flexibel werken (WFW), Try-act richt flexwerkplekken in voor kantoren of bij medewerkers thuis.

Hiertoe behoren alle diensten en adviezen die te maken hebben met:

 • Strategisch en beleidsmatig inrichten van een ‘flexibele schil’
 • Uitzenden
 • Payrollen
 • Detacheren
 • ZZP’ers faciliteren
 • Recruitment
 • Inrichten van gezamenlijke flexpools (ook voor onderwijs, zorg, medische sector, uitvaartverzorging en religie)
 • Backoffice services
 • Grensoverschrijdende flexibiliteit en recruitment
 • Uitbesteden van het inhuurproces
 • Inrichten van flexwerkplekken
 • Automatisering en informatisering

Arbeidsmobiliteit voor medewerkers.

Dit betreft de beweeglijkheid van mensen met betrekking tot arbeid; van studie naar werk, van uitkering naar werk, van werk naar werk en pensioen. Deze mobiliteit ontstaat in organisaties en sectoren, maar ook tussen werkgevers en sectoren. Geografische arbeidsmobiliteit is de beweeglijkheid van arbeid van medewerkers; lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Hier zijn sociale factoren doorslaggevend voor het gewenste en mogelijke resultaat.

Try-act ontwikkelt innovatieve mobiliteitscentra, die alle oplossingen bijeenbrengen.

Hiertoe behoren alle diensten en adviezen die te maken hebben met alle HRM, HRD en P&O, in combinatie met arbeidsflexibiliteit en organisatieontwikkeling.
Aan te vullen met:

 • Werving en selectie
 • Executive search
 • Assessments
 • Employability
 • Innovatieve arbeidsmarktplaatsen en communicatieplatforms
 • Opleidingen en trainingen
 • (Job)Coaching
 • Talentmanagement
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Arbeidsrecht
 • Re-integratie
 • Outplacement
 • Jobrotatie
 • Inburgering
 • Ziekteverzuimpreventie
 • Case management
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Try-act Leerbedrijf Erkenning
 • MVO People Erkenning
 • Mediation

Arbeidsmobiliteit voor ondernemers.

In veel gevallen wordt deze groep, meestal kleinere zelfstandigen (zoals ook ZZP-ers), zeker als het om arbeidsmobiliteit en – flexibiliteit gaat vergeten. En dat terwijl deze groep een belangrijke stempel op onze arbeidsmarkt en economie drukt.

Try-act ondersteunt ondernemers met de eigen arbeidsmobiliteit en -flexibiliteit.

Alleen wanneer een dialoog mogelijk is tussen medewerkers, zelfstandigen, organisaties en hun omgeving, kan er arbeidsmobiliteit en -flexibiliteit ontstaan.

Arbeidsmobiliteit heeft niet alleen met flexibiliteit van mensen zelf te maken, maar vooral van de organisaties en omgeving waarin ze leven. Try-act onderkent dit met het aanbieden van een volwaardig organisatie-adviesorgaan.

Hiertoe behoren alle diensten en adviezen verbonden met:

 • Assessments voor bedrijven
 • Assessments van personen en teams
 • Organisatie- en bedrijfsmatige analyses
 • Mediatie
 • Interimmanagement en -bestuur
 • Analyse van de inkoopafdeling
 • Due Diligence verklaringen van arbeidvoorwaarden en pensioen
 • Analyse van arbeidsvoorwaarden
 • Analyse van pensioen
 • Scan en advies van werkkostenregelingen
 • Scan en advies bij de Participatiewet
 • Advies en scan voor de wet BEZAVA
 • Advies en analyse bij transitievergoeding
 • Cao-onderhandelingen
 • Advies en implementatie van cao’s
 • Functiewaardering en -beoordelingssystemen
 • Validering van arbeidsvoorwaarden en salarisafrekeningen
 • Salarisadministratie
 • Salarisboekhouding
 • Personeelsadministratie
 • Kennismanagement
 • Advies, analyse en juridisch consult bij subsidie
 • Inventariseren en implementeren van workflows en organisatiestructuren
 • Begeleiden van ISO, NEN audit (zie boven)

Duurzame inzetbaarheid en employability.

Try-act beziet duurzame inzetbaarheid ofwel ‘employability’ vanuit de samenleving en arbeidsorganisatie én het individu.

Try-act bevordert de productiviteit, motivatie en gezondheid van individuele werkenden. Dat betreft hetgeen werkenden met betrekking tot werk kunnen (competenties, belasting en belastbaarheid) en willen (verbondenheid met werk en motivatie), zowel binnen als buiten de organisatie. Elementen als persoonlijke ontwikkeling, arbeidsmobiliteit en -flexibiliteit, blijvend leren, gezond en fit blijven, het zoeken van uitdagingen in werk, voldoening en persoonlijke ambities maken onderdeel uit van duurzame inzetbaarheid. Het is steeds belangrijker dat werkenden gezond, fit en competent blijven. Maatregelen om mobiliteit te bevorderen, gerichte scholing, competentiemanagement, Arbopreventie en vooral een goed gesprek over de toekomst tussen de werknemer en werkgever dragen hieraan bij. Zo nemen werkenden het inrichten van hun loopbaan actief zelf ter hand. Try-act vindt dat elk individu een (loopbaan)coach verdient.

Try-act speelt een voortrekkersrol op het gebied van arbeidsmobiliteit en -flexibiliteit, met speciale zorg voor duurzame inzetbaarheid van individuen en organisaties.