Specials.

OPLOSSINGEN VOOR DE BINNENVAART

Try-act is een innovatief concept, ontwikkeld door Arie Arensman. Een Europees economisch samenwerkingsverband; een platform waarop experts nauw samenwerken in het bieden van totaaloplossingen voor het bedrijfsleven. Dat wordt bereikt door oplossingen op maat te realiseren rondom arbeidsmobiliteit en -flexibiliteit voor kleine tot grote ondernemingen.

“Wij beginnen daar waar de mogelijkheden van een gewoon uitzendbureau stoppen” vertelt Arie Arensman. “We bouwen flexibele schillen voor bedrijven waardoor zij in hun processen optimaal kunnen werken met uitzendkrachten, gedetacheerden, zzp’ers en vaste werknemers. We faciliteren, adviseren en organiseren. We doen veel meer dan een poppetje leveren en een factuur sturen. We ontzorgen onze klanten met totaaloplossingen bij vraagstukken over zaken als ziekte- en ander verzuim, reorganisatie van bedrijven, noodzakelijk ontslag en (bij- en om)scholing van medewerkers.”

Alle leden van Try-act zijn mkb-ondernemers met expertises als sales, werving & selectie, interim-management en salarisadministratie. Een arbeidsjurist, intercedent maar ook bijvoorbeeld een in reorganisaties gespecialiseerde registeraccountant delen hun gezamenlijke kennis en bieden gemeenschappelijk diensten aan. En dat allemaal op het gebied van arbeidsmobiliteit en -flexibiliteit (veelal werving en selectie, executive search, uitzenden, detacheren, payrolling, faciliteren van zzp’ers en salarisadministratie in elk land van Europa). loopbaanontwikkeling (van werk naar werk, studie naar werk. uitkering naar werk, beroepskeuze), organisatieontwikkeling, HR(D) en P&O, re-integratie en vitaliteit.

AXXAZ MARINE

Eén van de bedrijven die Try-act naar voren draagt is AXXAZ Europe GmbH een Duitse organisatie die flexibel en betrouwbaar personeel levert aan verschillende branches. Veelal in de transportsector, maar ook in de bouw, G.W.W., techniek, hotellerie, gastronomie, luchtvaart en in de medische sector worden veel vakkrachten geplaatst.

Try-act ondersteunt de diensten van AXXAZ Europe GmbH en dan met name het op de binnenvaart georiënteerde onderdeel AXXAZ Marine. “Van matrozen tot schippers!” Vanuit Duitsland – AXXAZ Marine heeft haar hoofdvestiging in Rieden am Forggensee en bijkantoren in onder andere Kleef- detacheren en payrollen we binnenvaartpersoneel in heel Europa. We zijn NEN 4400-2 en VCU/SCP-gecertificeerd, voldoen aan de ISO-normen en volgen het Sociaal verdrag Rijnvarenden.

FILIPPIJNEN

AXXAZ Marine is een gespecialiseerde afdeling met een ruim bestand aan binnenvaartpersoneel uit Europa en uit de Filippijnen, Over die laatste groep is Arensman persoonlijk zeer enthousiast. Er zijn veel mensen uit de Filippijnen die in het verleden hebben gewerkt in de zeevaart of binnenvaart en die in Europa graag opnieuw aan het werk willen via AXXAZ Marine. Ze brengen een hoop ervaring mee en ónze ervaring met deze medewerkers is dat ze naast hun specifieke vakkennis een grote gedrevenheid meenemen aan boord. Filippijnen spreken goed Engels, zijn sociaal en communicatief goed en vriendelijk. Een verademing, fijn om mee te werken.

AXXAZ Marine is actief in werving en selectie en het detacheren van nautisch personeel, maar verzorgt ook de salarisadministratie en Europawijde payrolling voor bedrijven. Bij payrolling werft en selecteert de klant zelf de medewerker maar is de formele werkgever AXXAZ Marine.

CONTACT

Binnenvaartondernemers en -medewerkers kunnen voor meer informatie over AXXAZ Marine terecht op www.axxaz.eu.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden op het gebied van arbeidsmobiliteit die Try-act biedt? Neem contact op met initiatiefnemer Arie Arensman +31 (0)6-10071923, arie.arensman@try-act.eu of AXXAZ Marine +49 8362 9263300, info@axxaz.eu de binnenvaartpersoneel specialist.