Specials

ONTWIKKELING ARBEIDSMOBILITEITSCENTRUM
FAQ items aan het laden...
 • Transparante kosten en prijzen

 • Betere kostenbeheersing

 • Schadelastbeperking

 • Risicobeperking

 • Betere mobiliteit en flexibiliteit

 • Attractief voor medewerkers

 • Van baan- naar werkzekerheid

 • Optimalisatie organisatie

 • Assessment

 • Werven en selecteren

 • Kennisuitwisselen en vergroten

 • Trainen en coachen

 • Kennis delen en opleiden

 • Binden en boeien

 • Innovatie en duurzaamheid

 • Nationaal en internationaal

 • Gezamenlijke inkoop

 • Inkoop medewerkers (ZZP-, uitzend- en sectorpartners)

 • Ziekteverzuim en -preventie

 • Reduceren van schijnzelfstandigheid

 • Optimale sectorpremie/kosten

 • Beheersbaar ontslag

 • Ondernemingsoptimalisatie

 • Inzet O&O-fondsen

 • Keuze in btw-plicht

 • Verwerven (EU) subsidies

 • Vergroten (EU) aanbestedingscriteria

 • Vergroten (EU) subsidiecriteria

 • Goedkoper inhuren

 • Optimalisatie verzekeringsmogelijkheden en -premies

 • Inzet transitievergoedingen

 • Betere invulling BEZAVA, participatie, WAS, Wwz, SRoI, Poortwachter, Wfw, etc.